Algemene Voorwaarden en Privacy Statement

Privacyverklaring


EVOOSOMMELIER (afgekort ES) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan verstrekt. ES kan de volgende persoonsgegevens verwerken: - Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres - Uw IP-adres
Waarom en hoe lang ES uw gegevens nodig heeft.


ES verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan ES uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. ES bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Delen met anderen


ES verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Website bezoek en Google Analytics


Op de website van ES worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. ES kan gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ES te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ES heeft hier geen invloed op. ES heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Gegevens inzien & aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@passeite.com ES zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiligen


ES neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@passeite.com. ES is een website van Alves & Marcelo Lda en is als volgt te bereiken: Vestigingsadres: Rua da Sota 44-48, 300-392 Coimbra, Portugal Telefoon: +351914404447 E-mailadres: info@passeite.com
Algemene Voorwaarden Workshops


1. Inschrijving geschiedt via aanmeldingsformulier workshop op deze website of die van de samenwerkende partijen. 2. De inschrijving is definitief bij aanmelding. Bevestiging van deelname geschiedt op volgorde van binnenkomst van aanmeldingen. 3. Na aanmelding krijgt u een bevestiging van de inschrijving per email. 4. EVOOSOMMELIER (in vervolg ES) is gerechtigd de workshop te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de docent(en) en cursusruimte. Hiervan wordt men uiterlijk 4 dagen voor aanvang van de workshop op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen dan heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 48 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren. 5. ES behoudt zich het recht voor om in het workshop programma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. 7. Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ES cursusmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven. 7. Indien men een inschrijving wil annuleren geldt de volgende regeling: - annulering tot 3 dagen voor aanvang is kosteloos. - bij annulering tot 2 dagen voor aanvang van de workshop wordt 50% van het workshop bedrag in rekening gebracht. - bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de ingeschreven workshop, is er geen mogelijkheid tot inhalen of overplaatsing naar een andere workshop, tenzij er naar het oordeel van evoosommelier bijzondere omstandigheden door overmacht zijn aan te voeren. - de volledige kosten van de workshop dient door de deelnemer betaald te worden. - een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden, mits tot 2 uur voor aanvang van een workshop hiervan melding is gemaakt; - deelname aan de workshop op een latere datum is mogelijk, mits dit minimaal 2 dagen voor aanvang van de workshop is doorgegeven; - indien men na aanvang van een workshop de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de cursuskosten; - annulering dient altijd per e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de e-maildatum en tijdstip van ontvangst.